Egzamin ósmoklasisty z angielskiego – na czym dzisiaj polega?

Egzaminy szkolne są ważnymi wydarzeniami w życiu młodych ludzi. Dzięki nim mogą usystematyzować i zweryfikować swoją wiedzę. Osiągnięcie dobrego wyniku to gwarancja rozpoczęcia nauki w renomowanym liceum. Na czym polega egzamin ósmoklasisty z angielskiego?

Rozumienie ze słuchu

Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego składa się z pięciu części. Na rozwiązanie wszystkich zadań uczeń ma półtorej godziny. Pierwsza część egzaminu ma za zadanie sprawdzić umiejętności ucznia pod względem rozumienia języka obcego. Musi on wysłuchać kilku nagrań, które trwają z reguły około 5 minut i na bieżąco rozwiązać przyporządkowane do nich zadania. Najczęściej są to:
– uzupełnianie wypowiedzi uczestników nagrania;
– test jednokrotnego wyboru;
– pisemne odpowiedzi nawiązujące do nagrania.

Rozumienie tekstu

Podobnie jak w przypadku „słuchanek”, także i na tym polu uczeń musi udowodnić, że rozumie dany fragment podany w języku angielskim. W tej części egzaminu musi przeczytać podaną treść oraz odpowiedzieć na nawiązujące do niej pytania.

Znajomość środków językowych

Podczas egzaminu ósmoklasisty z angielskiego każdy 14-latek musi zmierzyć się z parafrazowaniem zdań, tłumaczeniem ich z języka angielskiego na język polski, uzupełnieniem zdań lub ułożeniem sekwencji z podanych słów.

Znajomość funkcji językowych

Ósmoklasista znajdzie tu około 10 zadań mających na celu zbadanie, czy potrafi on właściwie zareagować na daną sytuację oczywiście w obcym języku np. podziękować za prezent. Ta kategoria może zawierać też pytania zamknięte na podstawie podanego tekstu lub obrazków.

Napisanie własnego tekstu

Egzamin ósmoklasisty z angielskiego sprawdza ucznia również pod kątem kreatywności i zasobu jego słownictwa. W tym module poleceniem jest napisanie krótkiego tekstu (od 50 do 120 wyrazów). Może być to email, zaproszenie, ogłoszenie, wpis na bloga.