Kursy językowe online

Tradycyjne szkoły językowe lata świetności mają już za sobą. Z powodu pandemii ludzie przekonali się zarówno do pracy, jak i nauki zdalnej. Pozwala to bowiem oszczędzać czas, który dotychczas trzeba było przeznaczać na dojazdy. Obecność nauczyciela w procesie nauczania wciąż jednak jest niezastąpione. Czy rozmowa wideo ma takie same walory edukacyjne jak kontakt twarzą w twarz?

Poziom efektywności kursów językowych przez Skype

Nauka języka obcego wymaga wsparcia doświadczonego lektora. Wyłapuje i koryguje on na bieżąco błędy ucznia. Zarówno gramatyczne, jak i ortograficzne. Poprawia wymowę. Pomaga szlifować akcent. Tłumaczy zagadnienia, które zwykle pomijają podręczniki.

Kursy językowe online odznaczają się taką samą intensywnością, co realne spotkania z korepetytorem. Zatem są efektywniejsze niż lekcje, które odbywają się w obrębie kilkuosobowej grupy. Cała uwaga lektora skupia się bowiem na indywidualnej pracy z uczniem. Ta forma nauki języków obcych jest relatywnie tania oraz łatwo dostępna. Pozwala uczyć się osobom, które mieszkają w mniejszych miejscowościach, przez co mają utrudniony dostęp do zajęć stacjonarnych.

Wybór kursu językowego online

Lepiej skorzystać z oferty internetowej szkoły językowej niż z usług prywatnego korepetytora. To bezpieczniejsza i pewniejsza forma. Nauczyciel musi się trzymać pewnej narzuconej z góry metodyki, która została opracowana przez zespół specjalistów. Zapewnia zatem optymalną naukę. Przy wyborze platformy, na której dostępne są kursy językowe online należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

  • doświadczenie serwisu w e-learningu,
  • liczba zatrudnionych lektorów oraz ich kwalifikacje,
  • różnorodność dostępnych kursów (im więcej, tym lepiej),
  • poziomy nauczania (czy są wszystkie),
  • dostęp do dodatkowych narzędzi, które umożliwiają samodzielną naukę,
  • możliwość zamówienia bezpłatnej lekcji próbnej.