Czemu globusy dla dzieci mogą okazać się bardzo przydatne?

Najważniejszymi narzędziami do efektywnej nauki geografii dla dzieci, są przede wszystkim atlasy oraz globusy. To właśnie te ostatnie stają się najlepszą wizualizacją kształtu oraz wyglądu naszej planety Ziemi. Globusy pomogą dziecku zrozumieć, gdzie mieszka oraz gdzie znajdują się inne miejsca na świecie.

W czym mogą pomóc globusy dla dzieci?

Są to takie przedmioty, które w łatwy i bardzo przystępny sposób umożliwiają zrozumienie perspektywy przestrzennej kuli ziemskiej, wiernie oddając jej perspektywę. To właśnie stanowi o ich przewadze nad atlasami, które choć dokładne, nigdy nie są w stanie idealnie przedstawić krzywizn naszej planety. Już od starożytności aż do dzisiaj, globusy są używane do modelowania otaczającego nas świata. Na przestrzeni lat przedmioty te pełniły różne funkcje. Od tych czysto praktycznych po stanowienie reprezentacji władzy. Stąd też produkowane były dla różnych grup odbiorców, w tym bardzo często (aż do współczesności), jako przedmioty nauczania geografii dla dzieci. Globus (https://tantis.pl/globusy-c5533) służy wtedy do:
– sprawdzania i określania lokalizacji siedlisk, wód i unikalnej topografii,
– śledzenia odległości,
– formułowania tras oraz miejsc podróży.
Pozornie niewielki globus pozwala dziecku zrozumieć, że jest częścią czegoś znacznie większego niż jego najbliższe otoczenie. Uczeń zobaczy, że jest częścią naprawdę dużej planety. Być może ta wiedza obudzi w nim chęć zdobywania szerszej wiedzy o Ziemi, ale też np. o całym Układzie Słonecznym.

Globusy dla dzieci – do efektywnej nauki geografii

Przyrządy te są wszechstronne, co oznacza, że można je wykorzystywać w dowolnym stopniu, w różnych dziedzinach nauki, np. historii (do poznania odkryć geograficznych, ekspansji poszczególnych terenów). Oczywiście najczęściej kojarzone są z geografią. Warto, by każde dziecko – niezależnie od wieku, miało w swoim posiadaniu globus. Jest to bowiem przedmiot, który przydaje się na różnych etapach nauki. Na początku pomoże zrozumieć jak wygląda świat. Później, już w czasach szkolnych, umożliwi poznawanie różnych krajów, zrozumienie tworzenia się zbiorników wodnych, pasm górskich i zasobów naturalnych. To także idealny przedmiot do wyjaśniania wpływu klimatu na różne części Ziemi. Ułatwia też wprowadzenie pojęć południków i długości geograficznych.