klocki logo

Klocki logo

Klocki logo są narzędziem edukacyjnym, które pedagodzy i rodzice mogą wykorzystywać do nauki liter, matematyki oraz kształtowania przydatnych zdolności w późniejszym życiu. Zaleca się, aby stosować je po osiągnięciu przynajmniej 3 lat, ponieważ istnieje ryzyko zadławienia małymi elementami. Na czym polega korzystanie z nich?

W czym pomagają klocki logo? Jakie pełnią funkcje?

Klocki logo służą do nauki najważniejszych, podstawowych umiejętności, które dziecko będzie wykorzystywać już na etapie przedszkolnym, a później w szkole podstawowej. Są przeznaczone dla dzieci w wieku przynajmniej 3 lat i nieco starszych – zwykle są stosowane na wczesnym etapie przedszkolnym. Dzięki ich zastosowaniu dziecko może przygotować się do nauki czytania, pisania, liczenia. Z ich użyciem dziecko może doskonalić swoją mowę, a więc jest to dobre rozwiązanie dla logopedów.

Z czego składa się typowy zestaw klocków logo?

Zestaw zwykle składa się z liter, znaków interpunkcyjnych, cyfr i wieloznaków, które są oznaczone odpowiednimi kolorami. Zarówno litery podstawowe, jak i niepodstawowe można rozróżnić patrząc na kolory – te są zależne od producenta. Przykładowo, litery podstawowe mogą być oznaczone kolorem czarnym, natomiast litery niepodstawowe kolorem czerwonym.

Każdy klocek z literą posiada cztery warianty litery: drukowaną małą, drukowaną wielką, małą pisaną i wielką pisaną. Dzięki zastosowaniu ślaczków i podstawek dziecko może bezproblemowo rozpoznać, jak poprawnie zapamiętać i posługiwać się daną literą.

Warto zauważyć, że zaprezentowane na klockach litery różnią się nieco od tych przedstawionych w alfabecie w podręcznikach szkolnych. Zawarte są tutaj nie tylko litery, ale też wieloznaki, takie jak dzi, ci, zi, si, ni. Znajdują się też dodatkowe litery, które nie występują w języku polskim, ale z którymi przedszkolaki zetkną się w przyszłości np. na lekcjach języka angielskiego – są to litery q, v i x.

Jak stosować klocki logo, aby niosły wartość edukacyjną?

Głównym zastosowaniem, jakie mają klocki lego jest niesienie wartości edukacyjnej dla dzieci powyżej 3. roku życia. Przedszkolaki powinny się nimi bawić, budując z nich wierze, mury i inne budowle. Klocki oprócz znaków, zawierają zieloną kreskę (podstawkę) w dolnej części, która zawsze powinna być na dole względem układającego w pozycji leżącej.

Dorosły może pomóc dzieciom w zabawie pokazując daną liczbę i prosząc dzieci o budowanie przy użyciu odpowiadających klocków. Dzieci mogą budować mury i budowle przy użyciu wybranych liter – można tworzyć zadania polegające na budowaniu tylko z wielkich lub małych liter.

Zabawy w wyszukiwanie kloców pozwalają na to, aby dziecko zaczęło z czasem kojarzyć wszystkie warianty danej litery z daną głoską lub spółgłoską. Dorosły może przedstawić literę w jednym wariancie, a dziecko może odnaleźć literę odpowiadającą w innym (np. dorosły może pokazać dużą, a dziecko wyszukać małą). Dziecko z czasem powinno być zachęcone do wyszukiwania wszystkich czterech wariantów liter i powinno być w stanie pogrupować wszystkie rozrzucone litery, wskazując na różnicę pomiędzy dużymi, a małymi oraz pisanymi, a drukowanymi.

Jeśli chodzi o naukę pisania, dziecko powinno być w stanie rozpoznać, gdzie zaczyna i kończy się dana litera. Dziecko powinno być w stanie tworzyć całe wyrazy, rozkładając go na głoski i spółgłoski. Wraz z upływem czasu powinno dojść do rozpoznania sposobu kreślenia liter i sposobu łączenia ich w wyrazy, a później zdania. Oprócz stosowania klocków należy zachęcić przedszkolaków do łączenia liter w zeszytach ćwiczeń.

Klocki są dostępne na eduksiegarnia.pl